Klasse L

1 Tor Gillerholtmoen og Janina Kujala   Indre Østland KAL 1,3 Zobel - Blå 381 poeng

2 Bjarne Øygard Møre og Romsdal KAL 2,2 Hermelin - Zobel-tegnet Blå 381 poeng

3 Kristin Harmens Berg Trøndelagen KAF 3,1 Hermelin - Viltgrå 381 poeng

4 Tor Gillerholtmoen og Janina Kujala   Indre Østland KAL 2,1 Belgisk Hare - Viltrød 285,5 poeng  (Harefarget)

5 Alf Gunnes Trøndelagen KAF 2,1 Tan - Svart 285,5 poeng

6 Tor Gillerholtmoen og Janina   Kujala Indre Østland KAL 3,1 Zobel - Brun 380 poeng

7 Ingrid Harmens Trøndelagen KAF 1,2 Alaska 285 poeng

8 Rune Breistrand Trøndelagen KAF 3,0 Sachsengold 285 poeng

9 Tor Gillerholtmoen og Janina Kujala   Indre Østland KAL 1,3 Russer - Brun Zobel 379 poeng

10 Kine Cecilia Buøy Trøndelagen KAF 2,2 Deilenaar 379 poeng

11 Sander Hagen Jr Nord-Trøndelag KAF 3,1 Hermelin - White-tegnet Blå 379 poeng

12 Ola Uvaas Jr Trøndelagen KAF 1,2 Thyringer 284,5 poeng

13 Knut Are Sundgot Møre og Romsdal KAL 1,2 Liten Sølv - Svart 284,5 poeng

14 Marte Skodjevåg Sundgot Jr Møre og Romsdal KAL 3,0 Hermelin - Chinchilla 284,5 poeng

15 Hanne Kristin Foss Trøndelagen KAF 1,3 Dvergvedder - Blå 378,5 poeng

16 Bjarne Øygard Møre og Romsdal KAL 2,2 Liten Sølv - Svart 378,5 poeng

17 Alf Gunnes Trøndelagen KAF 3,1 Deilenaar 378,5 poeng

18 Katrin Skodjevåg Sundgot Jr Møre og Romsdal KAL 3,1 Hermelin - Sølv Svart 378,5 poeng

19 Bernhard Uvaas Jr Trøndelagen KAF 1,2 Thyringer 284 poeng

20 Hanne Kristin Foss Trøndelagen KAF 2,1 Dvergvedder - Viltgrå 284 poeng

21 Erling Killingberg Trøndelagen KAF 3,0 Tan - Svart 284 poeng

22 Ola Uvaas Trøndelagen KAF 1,3 Thyringer 378 poeng

23 Per Kløvstad Nord-Trøndelag KAF 1,2 Sachsengold 283,5 poeng

24 Linus Breistrand Jr Trøndelagen KAF 0,3 Liten Wiener - Blå 282,5 poeng

25 Jonette Sulen Myrbostad Nord-Trøndelag KAF 2,1 Dverghare - Viltgrå 282,5 poeng

26 Bente Morseth Jr Trøndelagen KAF 2,1 Hermelin - Chinchilla 282 poeng

27 Margot Fiske Hokstad Trøndelagen KAF 0,1 New Zealand Red 95 poeng

28 Kristin Harmens Berg Trøndelagen KAF 1,0 Fransk Vedder - Kappetegnet  Jerngrå 95 poeng 

29 Sondre Hagen Jr Nord-Trøndelag KAF 1,0 Hermelin - White-tegnet Svart 95 poeng

30 Snorre Jacobsen Nord-Trøndelag KAF 1,0 Tan - Svart 95 poeng

31 Anita Myklebost Trøndelagen KAF 1,0 Dvergvedder - Viltgrå 95 poeng

32 Anja J. Rambraut Nord-Trøndelag KAF 1,0 Dvergvedder - Viltgrå 95 poeng

33 Sigurd Fiske Hokstad Jr Trøndelagen KAF 2,1 Stor Sølv - Svart 280,5 poeng

34 Kristin Harmens Berg Trøndelagen KAF 0,3 Fransk Vedder - Viltgrå 280 poeng

35 Snorre Jacobsen Nord-Trøndelag KAF 3,0 Deilenaar 280 poeng

36 Sindre J. Hagen Jr Nord-Trøndelag KAF 0,1 Hermelin - White-tegnet Zobel Blå   94,5 poeng

37 Tor Gillerholtmoen og Janina Kujala   Indre Østland KAL 1,0 Russer - Blå Zobel 94,5 poeng

38 Elias Morgan Sulen Jacobsen Jr Nord-Trøndelag KAF 1,0 Dvergvedder - Viltgrå 94,5 poeng

39 Birgit Fiske Hokstad Jr Trøndelagen KAF 1,0 Dverghare - Viltgrå 94,5 poeng

40 Randi Uvaas Trøndelagen KAF 0,1 Thyringer 94 poeng

41 Ingvild Skodjevåg Sundgot Jr Møre og Romsdal KAL 1,0 Hermelin - White-tegnet Svart 94 poeng

42 Sondre Hagen Jr Nord-Trøndelag KAF 1,0 Dvergvedder - Madagaskar (Rødbrun)  94 poeng

43 Ingrid Harmens Trøndelagen KAF 1,0 Beveren - Lyseblå 94 poeng

44 JoachimAleksanderFrydenlund Jr Nord-Trøndelag KAF 1,0 Hermelin - Hvit Blåøyd 94 poeng

45 Solveig Marie Brodersen Jr Trøndelagen KAF 1,0 Dvergvedder - Svart 93,5 poeng

46 Brit Karin Brodersen Trøndelagen KAF 1,0 Hollender - Svart 93,5 poeng

47 Brit Karin Brodersen Trøndelagen KAF 0,1 Hollender - Blå 93 poeng

48 Andreas Foss Åsheim Jr Trøndelagen KAF 1,0 Dvergvedder - Hvit Blåøyd 93 poeng

49 Brede Morseth Jr Trøndelagen KAF 1,0 Dvergvedder - Viltgul 93 poeng

50 Øya Videreg.skole Trøndelagen KAF 0,1 Trønder 92 poeng

51 Brit Karin Brodersen Trøndelagen KAF 0,1 Dvergvedder - Zobel-tegnet 92 poeng

52 Brit Karin Brodersen Trøndelagen KAF 1,0 Hollender - Gråblå m/ brunt 91,5 poeng

53 Ida Morseth Jr Trøndelagen KAF 0,1 Stor Sølv - Svart 90 poeng

Klasse K

1 Jonette Sulen Myrbostad Nord-Trøndelag KAF Ullprodukter 95 poeng

2 Jonette Sulen Myrbostad Nord-Trøndelag KAF Ullprodukter 94 poeng

3 Margot Fiske Hokstad Trøndelagen KAF Ullprodukter 94 poeng

4 Margot Fiske Hokstad Trøndelagen KAF Ullprodukter 93,5 poeng

Klasse G

1 Alf Gunnes Trøndelagen KAF 378,5 poeng

2 Knut Are Sundgot Møre og Romsdal KAL 378,5 poeng

3 Bjarne Øygard Møre og Romsdal KAL 377,5 poeng

4 Ingrid Harmens Trøndelagen KAF 377 poeng

5 Kristin Harmens Berg Trøndelagen KAF 373 poeng

Best i rasen


Fransk Vedder Kristin Harmens Berg Trøndelagen KAF

5 95 19 9 9 342 Z282 1,0 9 mn Kappe Jerngrå


Stor Sølv Sigurd Fiske Hokstad Trøndelagen KAF

11 94,5 37,5 9 9 124 A125 0,1 30 mn Svart


Beveren Ingrid Harmens Trøndelagen KAF

14 94 37,5 9 9 3181 5U41 1,0 7 mn Lyseblå


New Zealand Red Margot Fiske Hokstad Trøndelagen KAF

17 95 38 9 9 3726 R282 0,1 7 mn


Trønder Øya Videreg.skole Trøndelagen KAF

19 92 37,5 9 8 1321 P863 0,1 8 mn


Belgisk Hare Tor Gillerholtmoen og Janina Indre Østland KAL

24 95,5 38 9 9 3301 L761 1,0 8 mn Viltrød (Haref.)


Thyringer Bernhard Uvaas Trøndelagen KAF

44 95 38 9 9 1343 Z289 0,1 8 mn


Alaska Ingrid Harmens Trøndelagen KAF

47 95 38 9 9 384 Z335 1,0 9 mn


Deilenaar Kine Cecilia Buøy Trøndelagen KAF

59 95 19 9 9 314 Z291 0,1 8 mn


Hollender Brit Karin Brodersen Trøndelagen KAF

67 93,5 18,5 9 8,5 231 R114 1,0 21 mn Svart


Sachsengold Rune Breistrand Trøndelagen KAF

77 95 38 9 9 123 L276 1,0 33 mn


Liten Sølv Bjarne Øygard Møre og Romsdal KAL

85 95 38 9 9 1886 075C 0,1 30 mn Svart


Tan Alf Gunnes Trøndelagen KAF

113 95,5 19 9 9,5 333 P876 0,1 8 mn Svart


Liten Wiener Linus Breistrand Trøndelagen KAF

115 95 38 9 9 382 R290 0,1 8 mn Blå


Zobel Tor Gillerholtmoen og Janina Indre Østland KAL

134 95,5 19 9 9,5 3174 Z346 0,1 9 mn Blå


Russer Tor Gillerholtmoen og Janina Indre Østland KAL

139 95 19 9 9 3145 P834 0,1 9 mn Brun Zobel


Dvergvedder Hanne Kristin Foss Trøndelagen KAF

151 95 38 9 9 3101 P837 1,0 8 mn Viltgrå


Hermelin Bjarne Øygard Møre og Romsdal KAL

191 95,5 19 9 9 3362 A409 0,1 6 mn Zobel Blå


Dverghare Jonette Sulen Myrbostad Nord-Trøndelag KAF

220 94,5 37,5 9 9 312 P852 0,1 9 mn Viltgrå