MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Akershus, Norge - for privatperson og gruppe

Bestille pakken med 1-hands grunnkurs I og II (totalt 8 timer).

Du kan bestille begge kursene med en gang. MYHRE fluefiske gir deg en totalrabatt av kr. 800,-.

Det praktiske.

Du tar grunnkurs I. Deretter kontakter du MYHRE fluefiske for grunnkurs II der du er klar. Merk at det anbefales noen hviledager mellom dine to kurs. Det er flere tanker bak det, en av de viktigste er at du skal gis mulighet til ansvar for egenarbeid. Gjennom grunnkurs I fikk du kunnskap, og gjennom kursets praksis opplevde du elementer av mestring. Mesteparten av prosessen skjer imidlertid etter at kurset er avsluttet, i ditt eget hode. Du trenger ikke nitrene mellom de to kursene. Det viktigste er at du reflekterer.

Kurskalenderen vil ha satt opp de to grunnkursene rundt 6-8 ganger. Du gis derfor stort handlingsrom i forhold til spredningen av dine to kurs tidsmessig. Noen kommer igjen etter en uke, andre trenger lengre tid i mellom de to kursene.

Hvordan bestiller jeg begge?

Bestillingssiden har et valg oppgitt som 1-hands grunnkurs I/II m rabatt. Som dato oppgir du datoen for ditt startkurs grunnkurs I.

Pris for pakke med 1-hands grunnkurs I og II (besparelsen er kr. 800,- i forhold til bestilling av kursene hver for seg):

Kr. 2.000,- pr. deltaker.

KURSKALENDER     BESTILLING